English | Русский
SĀKUMLAPA KARTE MEKLĒT ARHĪVS

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

ADRESE Ezermalas iela 6k, 222. ist., Rīga, LV-1006, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9711
FAKSS (+371) 6708 9752
E-PASTS gerinsinbox.lv
INTERNET http://www.tmf.rtu.lv   ( RTU:  http://www.rtu.lv )
VADĪTĀJS profesors, Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš
TMF ir viena no astoņām fakultātēm RTU sastāvā. RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte (TMF) ir 1864. gadā dibinātā Rīgas Politehnikuma Mašīnbūves nodaļas mantiniece, vēsturiski vairākkārt mainījusi nosaukumu. Mehānikas fakultāte, apvienojot sevī vairākas citas bijušās Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes un Aviācijas universitātes Mehānikas, un Radiotehnikas un datorsistēmu fakultātes, kā arī Dzelzceļa transporta institūta struktūrvienības pašlaik TMF ir viena no lielākajām RTU un izmanto savu pieredzi jaunu programmu īstenošanā un zinātniskās pētniecības darbu izpildē. TMF mācās aptuveni 1300 studentu, strādā 130 akadēmiskā personāla un 50 palīgpersonāla vienības, tai skaitā vairāk nekā 30 profesoru, kuri vada institūtus, katedras un profesoru grupas un zinātniskās laboratorijas. Katru gadu TMF fakultātē pirmajā kursā uzņem apmēram 320 studentus valsts budžeta finansētās studiju vietās pamatstudijās. Stājoties TMF, studentiem tiek nodrošinātas plašas iespējas, atbilstoši interesēm un spējām, izvēlēties studiju programmu un vēlāk arī specializāciju. Ārzemju studenti var studēt slēdzot līgumu ar RTU Ārzemju studiju departamentu vai apmaiņas programmu SOCRATES/ERASMUS ietvaros.
 

SENĀTA LĒMUMS

 

RTU Senāta 2015. gada 23. marta sēde (protokols Nr.588)

Par RTU  Transporta un mašīnzinību fakultātes nosaukuma maiņu

un nolikuma grozījumiem

 

 

            Pamatojoties uz Transporta un mašīnzinību fakultātes domes 2015. gada 5. marta lēmumu (protokols Nr. 62), Senāts nolemj:

 

1)       Ar 01.07.2015. mainīt Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) nosaukumu uz Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

 

2)      Līdz 01.07.2015. veikt atbilstošus grozījumus TMF nolikumā, kas apstiprināts 2013. gada 16. decembra Senāta sēdē ( protokols Nr.575).

 

3)      Papildināt fakultātes nolikumu ar 8. punktu izsakot to šādā redakcijā:

 

8. Pārejas noteikumi

8.1. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF) ir visu Transporta un mašīnzinību fakultātes tiesību un saistību pārņēmēja.

8.2. Ar 2015. gada 1. jūliju visos dokumentos lietot nosaukumu “Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte”. “

 

Mehānikas institūts

ADRESE Ezermalas iela 6k, 305. ist., Rīga, LV-1014, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9473
FAKSS (+371) 6708 9746
E-PASTS Janis.vibartu.lv
INTERNET http://www.mi.rtu.lv
VADĪTĀJS profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība


Mašīnbūves tehnoloģijas institūts

ADRESE Ezermalas iela 6k, 407.ist., Rīga, LV-1006, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9701, (+371) 6708 9358
FAKSS (+371) 6708 9701
E-PASTS arailatnet.lv
INTERNET http://www.tmf.rtu.lv/mti/
VADĪTĀJS profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis


Siltumenerģētisko sistēmu katedra

ADRESE Ezermalas iela 6k, 208. ist., Rīga, LV-1006, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9745
FAKSS (+371) 6708 9745
E-PASTS sesirtu.lv
INTERNET http://www.tmf.rtu.lv/sesi/
VADĪTĀJS asoc. profesors, Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders


Transporta institūta Automobiļu katedra

ADRESE Ezermalas iela 6k, 212. ist.,  Rīga, LV-1006, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9743; (+371) 6708 9714
FAKSS (+371) 6708 9744
E-PASTS autortu.lv
INTERNET auto.rtu.lv
VADĪTĀJS docents, Aivis Grīslis


Transporta institūta Dzelzceļa transporta katedra

ADRESE Indriķa iela 8a, 306 ist., Rīga, LV-1004, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 67089 9696, (+371) 67234339
FAKSS (+371) 67234289
E-PASTS dztidzti.edu.lv

INTERNET

http://www.dzti.rtu.lv
VADĪTĀJS  profesors, Dr.sc.ing., Mareks Mezītis


Aeronautikas institūts (Izveidots ar 26.03.2012. RTU Senāta lēmumu, apvienojot Aviācijas institūtu un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu)

ADRESE Lomonosova iela 1A, k-1,  Rīga, LV-1019, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 6708 9990
FAKSS  
E-PASTS aertirtu.lv
INTERNET www.aerti.rtu.lv/
VADĪTĀJS  profesors, Dr.h.sc.ing. Aleksandrs Urbahs


Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

ADRESE Ezermalas iela 6k, 248 ist., Rīga, LV-1006, Latvija
TĀLRUNIS (+371) 2708 9383
FAKSS (+371) 2708 9383
E-PASTS binirtu.lv

INTERNET

http://www.bimi.vip.lv
VADĪTĀJS profesors, Dr.habil.Phys. Jurijs Dehtjars

created by A.Spunītis
.
SĀKUMLAPA KARTE MEKLĒT ARHĪVS